Оператер ове Интернет продавнице и провајдер услуга је ONEBRAND TRADING LIMITED, адреса Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus. Оператеру је могуће контактирати путем наменског обрасца за контакт који је доступан у обележивачу: „КОНТАКТ” на Интернет сајту Оператера:https://rs.healthlabs.shop

САДРЖАЈ:

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 2. ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ
 3. УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О КУПОВИНИ
 4. НАЧИНИ И ДАТУМИ ПЛАЋАЊА ЗА ПРОИЗВОД
 5. ТРОШКОВИ, НАЧИНИ И ДАТУМ ИСПОРУКЕ ПРОИЗВОДА
 6. ЖАЛБЕ НА ПРОИЗВОДЕ
 7. ПОСЕБНА ГАРАНЦИЈА ЗАДОВОЉСТВА
 8. ОДРИЦАЊЕ ПРАВА СПОРАЗУМА
 9. ОДРЕДБЕ О ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
 10. КОНАЧНА РЕШЕЊА
 11. ПРИЛОЗИ
 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

  1. Ова Правила су упућена како потрошачима, тако и предузетницима који користе Интернет продавницу, осим ако појединим одредбама Правилника није другачије одређено и упућени су само потрошачима или предузетницима.
  2. Интернет продавница врши продају дијететских суплемената, који у светлу Закона о храни и исхрани (Ј. Закона 2006 бр. 171 тачка 1225 са изменама) не представљају лек, а намирнице у облику капсула, пилуле, кесе са прахом, ампуле или бочице са капаљком иу другим облицима. Њихова сврха је само допуна исхране Клијента витаминима, минералима или другим супстанцама са нутритивним или другим физиолошким дејством. Додаци исхрани се продају у Интернет продавници и не смеју, нити представљају замену за лекове које Клијенту препише лекар.
  3. TИнтернет продавницу спроводи и управља Оператор, који нуди производе и електронске услуге, координира и води контакте са Клијентима, организује потписивање уговора о продаји, интегрише закључивање уговора о продаји са системом наплате накнада и наплаћује плаћања по основу закључених Уговори о продаји.
  4. Страна Уговора о продаји је Продавац наведен у Правилнику. Само Продавац сноси одговорност за испуњење Уговора о продаји. Оператер није страна у Уговору о продаји и стога није одговоран за његово извршење. У вези са вођењем и вођењем Интернет продавнице, Оператер наступа у име и за рачун Продавца.
  5. дефиниције:
   1. Радни дан – сваки дан од понедељка до петка осим у дане који су законом слободни.
   2. ОБРАЗАЦ НАРУЏБИНЕ - Електронска услуга, интерактивна форма доступна у Интернет продавници која омогућава поруџбину, посебно додавањем Производа у електронску корпу и навођењем услова Уговора о закупу, укључујући начин испоруке и плаћања.
   3. КОНТАКТ ОБРАЗАЦ – Електронски сервис, интерактивна форма, доступна у Интернет продавници у обележивачу поменутом у уводу прописа, омогућавајући Клијенту да контактира са Оператором, посебно у питањима везаним за постављање питања, добијање информација о сложеној Поруџбини, подношење рекламација , подношење изјаве о одустајању од уговора;
   4. КЛИЈЕНТ - (1) физичко лице са пуном пословном способношћу, ау случајевима предвиђеним општеобавезујућим законима и прописима и физичко лице које је ограничено способно за правну делатност; (2) физичко лице; или (3) организациона јединица без правног субјективитета, која има правну способност засновану на закону; - који је склопио, или намерава да закључи купопродајни уговор са Продавцем, или који користи или намерава да користи електронски образац.
   5. ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК – грађански законик, закон од 23. априла 1964. (наиме 10. маја 2018. Ј. закона из 2018. године, тачка 1025 са изменама).
   6. БИЛТЕН – Електронска услуга, услуга електронске дистрибуције коју пружа Пружалац услуга путем електронске поште е-маил, која омогућава свим Клијентима да од Пружаоца услуга добију цикличне садржаје наредних издања билтена који садрже информације о производима, новитетима и промоцијама у Интернет продавници .
   7. ПРОИЗВОД - покретна ствар доступна у Интернет продавници, која је предмет купопродајног уговора између Наручиоца и Продавца.
   8. ПРАВИЛНИК - ови услови и правила Интернет продавнице.
   9. ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА - Интернет продавница доступна на следећој интернет адреси: https://rs.healthlabs.shop , коју спроводи и којом управља Оператор.
   10. ПРОДАВАЦ
   11. ОПЕРАТОР/ДАВАЦ УСЛУГЕ – субјекат наведен у уводу Уредбе.
   12. УГОВОР О ПРОДАЈИ - Уговор о продаји производа закључен или ће бити закључен између Клијента и Продавца путем Интернет продавнице.
   13. ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИС – услуга коју Оператер у име Клијента пружа електронским путем путем Интернет продавнице.
   14. ЗАКОН О ПРАВИМА ПОТРОШАЧА, ЗАКОН – означава закон о правима потрошача од 30. маја 2014. године (Ј. Закона бр. 2014. тачка 827 са изменама)
   15. НАРУЏБИНА - Изјава воље клијента дата преко Оператера уз образац за наруџбу и намеру директног склапања Уговора о продаји производа са Продавцем.
 2. ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦИ

  1. У Интернет продавници су доступне следеће електронске услуге: Образац за наруџбу и билтен.
   1. Образац за поруџбину – коришћење Наруџбенице почиње оног тренутка када Клијент дода први Производ у електронску корпу у Интернет продавници. Наруџбина је направљена када Клијент испуни истовремено два наредна корака – (1) попуњавањем Обрасца за поруџбину и (2) кликом на поље „Потврди куповину“ на сајту Интернет продавнице, након попуњавања Обрасца поруџбине – до овог тренутка. постоји могућност индивидуалне измене уведених података (да бисте то урадили пратите приказана упутства и информације доступне на сајту Интернет продавнице). Неопходно је да Клијент у Наруџбеници наведе следеће личне податке: име и презиме, адресу (улица, кућни број/стан, поштански број, град, држава), електронску пошту, број телефона и податке у вези са Уговором о продаји: Производ /с, број производа, место и начин испоруке производа, начин плаћања. Наруџбеница не предвиђа могућност именовања имена клијената који нису потрошачи и њихових НИП бројева; у случају подношења Наруџбенице од стране таквих Клијента, податке укључујући име Клијента и НИП треба допунити путем Контакт обрасца како би било могуће издати релевантну фактуру са ПДВ-ом.
    1. Електронска услуга – Образац за наруџбу, пружа се бесплатно и има јединствену природу и завршава се моментом наруџбе путем овог обрасца или моментом ранијег престанка давања налога и уз његову подршку Клијента.
   2. Билтен – коришћење Билтена се дешава када се достави електронска пошта на коју се шаљу наредна издања Билтена, у одређеном пољу Обрасца за наруџбу и уз давање сагласности за пријем таквих вести, које се захтевају у овом обрасцу.
    1. Електронска услуга билтена је бесплатна на неограничено време. Клијент има могућност, у било ком тренутку и без навођења разлога, да се одјави из билтена (оставка на билтен) кликом на одговарајући линк видљив у сваком билтену или путем обрасца за контакт.
   3. Контакт образац - ова услуга омогућава контакт са Оператором и захтева одабир теме за коју Клијент контактира и давање електронске поште, којом Оператер или Продавац може контактирати Клијента. Образац такође омогућава шири опис разлога контакта (укључујући на пример давање изјаве или постављање питања) и додавање прилога.
    1. Електронска услуга Контакт обрасца се пружа бесплатно и има јединствену природу и завршава се тренутком клика на икону „Пошаљи“ или моментом ранијег престанка коришћења овог обрасца од стране Клијента.
  2. Технички услови неопходни за сарадњу са телеинформатичким системом, који Пружалац услуга користи: (1) рачунар, лаптоп, или други мултимедијални уређај са приступом Интернету; (2) приступ електронској пошти; (3) Интернет претраживач: Мозилла Фирефок у верзији 17.0 и новијој, Интернет Екплорер у верзији 10.0 и новијој, Опера у верзији 12.0 и новијој, Гоогле Цхроме у верзији 23.0. и новије, Сафари у верзији 5.0 и новијим, Мицрософт Едге у верзији 25.10586.0.0 и новијим; (4) препоручена минимална резолуција екрана: 1024к768; (5) пребацивање у Интернет претраживачу опције за чување Цоокие датотека и сервисирање Јавасцрипт-а.
  3. Клијент је дужан да Интернет продавницу користи на начин који је у складу са законом и добрим обичајима, уз поштовање личних и ауторских права и интелектуалне својине Примаоца и трећих лица. Клијент је дужан да унесе податке у складу са стварним стањем. Клијенту је забрањено да даје незаконит садржај.
  4. Начин решавања притужби у вези са електронским услугама:
   1. Рекламације у вези са пружањем електронских услуга од стране Пружаоца услуга и друге рекламације везане за рад Интернет продавнице (изузев поступка рекламације Производа који је наведен у тачки 6. Уредбе) Клијент може поднети Оператеру путем Контакта. Форма.
  5. Препоручује се да Клијент у опису рекламације наведе следеће информације: (1) податке и околности у вези са предметом рекламације, посебно врсту и датум неусаглашености; (2) потраживања Клијента; и (3) контакт податке подносиоца жалбе; (4) број поруџбине - то ће олакшати преглед жалбе од стране Провајдера. Захтеви наведени у претходној реченици су само препоруке и не утичу на ефикасност поднетих притужби другачије него у препорученом опису.
  6. Одговор Пружаоца услуга на рекламацију се јавља одмах, најкасније у року од 14 календарских дана од дана подношења рекламације.
 3. УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О КУПОВИНИ

  1. Закључивање купопродајног уговора између Наручиоца и Продавца долази на начин наведен у тачки 3. Правилника.
  2. Цена производа у одговарајућој валути биће видљива на веб страници Интернет продавнице и укључује порезе. Клијент се на сајтовима Интернет продавнице обавештава о цени и порезима за Производ који је предмет Наруџбе (такође накнаде за транспорт, набавку и поштарину) и о другим трошковима, а уколико је немогуће утврдити висину накнада – о обавези плаћања – у тренутку издавања Наруџбе, такође у тренутку када Клијент изјави да намерава да буде везан Уговором о продаји.
  3. Информације које се налазе на свим сајтовима Интернет продавнице не представљају понуду у складу са чл. 66 ст. 1 грађанског законика, већ само позив за склапање купопродајног уговора.
  4. Поступак склапања купопродајног уговора у Интернет продавници са наруџбеницом
   1. До закључења купопродајног уговора између Клијента и Продавца долази након ранијег подношења наруџби од стране Клијента у Интернет продавници, у складу са тачком 2.1.1 Правилника, потврде Оператора о пријему на извршење и након прихватања одредби. Правилника.
   2. Када је Наруџбина направљена, Оператер одмах потврђује њен пријем, а затим прихвата Наруџбу да би је извршио Продавац. Потврда пријема Наруџбине и њеног прихватања за завршетак се дешава тако што Оператор пошаље одговарајући е-маил Клијенту, на адресу коју је Клијент дао приликом израде Наруџбе, која садржи најмање изјаве Продавца о пријему Наруџбе, њеном прихватању. и потврду о склапању Уговора о продаји. У тренутку када Клијент прими горе наведени е-маил, закључен је Уговор о продаји између Клијента и Продавца.
  5. Чување, обезбеђење и достављање Клијенту садржаја закљученог Уговора о продаји се дешава тако што се (1) доставља ова Правила на веб-страници Клијента и (2) слањем е-маила Клијенту, као што је наведено у тачки 3.4.2. Правилника. Садржај Уговора о продаји додатно се чува и обезбеђује у ИТ систему Интернет продавнице Продавца.
  6. Уредба је доступна на сајту Интернет продавнице, али је на захтев Клијента Оператер доставља и на начин, који ће омогућити Клијентима да је добију, репродукују и сниме садржај слањем у ПДФ формату на наведену електронску пошту. од стране Клијента. Документ у ПДФ облику може се читати путем одговарајуће апликације, на пример као што је Адобе® Реадер, која се може бесплатно преузети са ввв.адобе.цом. Истовремено, Правилник се Клијенту даје за преузимање у ПДФ формату, са Интернет продавнице, приликом наручивања. Додатна провера података Купца која претходи слању релевантне е-маил поруке са потврдом о пријему Наруџбе може се обавити телефоном. По пријему горе наведене е-маил поруке од стране Купца закључује се купопродајни уговор између Купца и Продавца.
 4. НАЧИНИ И ДАТУМИ ПЛАЋАЊА ЗА ПРОИЗВОД

  1. Све уплате на рачун Уговора о продаји наплаћује Оператер у име и за рачун Продавца. Оператер обезбеђује Клијенту следеће начине плаћања по основу Уговора о продаји:
   1. готовинско плаћање по пријему пакета.
   2. електронско плаћање и плаћање картицама преко система Дотпаи.пл, Кларна.цом, Паисера и ПаиПал.цом.
    1. Трансакције извршене електронски и картицом се измирују по избору Клијента путем Дотпаи.пл, Кларна.цом или ПаиПал.цом. Електронска плаћања и картична плаћања сервисирају:
     1. Дотпаи.пл – Компанија ДОТПАИ С.А. са седиштем у Кракову у ул. Виелицка 72, 30-552 Краков, НИП 6342661860, РЕГОН 240770255, регистар у регистру предузетника под бројем КРС 0000296790 који води Окружни суд за Краков-Сродмиесцие, одељење за капитал у Краљевском суду у Краку. износ од 4.000.000,00 ПЛН, уплаћен капитал 4.000 000,00 ПЛН.
     2. Кларна.цом- Кларна Банк АБ (публ.), шведска адвокатска компанија, на следећој адреси: Свеаваген 46, 111 34 Стокхолм, Шведска, тел: +46 8 120 120 00, факс: +46 8 120 120 99, е- пошта: сервице@кларна.цо.ук, регистрована у шведском регистру предузећа под бројем 556737-0431, овлашћена за вођење финансијске делатности од стране Финансинспектионен.
     3. Паисера - "Паисера ЛТ", УАБ, литовска адвокатска компанија, под адресом: Вилниаус м. сав. Вилниаус м. Менулио г. 7, Литванија, регистрована под бројем 300060819, чији су подаци прикупљени и заштићени у Регистру правних лица Републике Литваније.
     4. ПаиПал.цом – ПаиПал (Европа) С.а р.л.& Цие, С.Ц.А., 5. спрат 22–24 Боулевард Роиал, Л-2449, Луксембург.
  2. Датум исплате:
   1. У случају да се Клијент определи за плаћање банковним трансфером, електронским плаћањем или картицом, Клијент је дужан да изврши уплату у року од 7 календарских дана од дана закључења Уговора о продаји.
   2. У случају да се Клијент одлучи за плаћање на пријему пакета, Клијент је дужан да плати на пријему пакета.
 5. ТРОШКОВИ, НАЧИНИ И ДАТУМ ИСПОРУКЕ ПРОИЗВОДА

  1. Достава производа је доступна на територији Европске уније.
  2. Испорука производа Клијенту се наплаћује, осим ако Уговором о продаји није другачије одређено. Трошкови испоруке производа (укључујући накнаде за транспорт, доставу и поштанске услуге) су назначени Клијенту на сајтовима Интернет продавнице, у информативном обележивачу о трошковима доставе и приликом израде Поруџбине, такође у тренутку када Клијент изражава намеру да буде везан купопродајним уговором.
  3. Продавац обезбеђује Клијенту следеће начине испоруке или пријема производа:
   1. путем курира или
   2. путем курира плаћа се приликом испоруке.
  4. Рок испоруке производа Клијенту је 7 радних дана, осим ако је краћи период наведен у датом опису производа или је краћи рок дат приликом израде Поруџбине. У случају производа са различитим условима испоруке, рок испоруке је најдужи предвиђени рок, али не може бити дужи од 7 радних дана. Почетак рока испоруке Производа клијенту се рачуна на следећи начин:
   1. У случају да Клијент изабере начин плаћања банковним трансфером, електронским плаћањем или платном картицом - од момента одобрења банковног рачуна или рачуна за поравнање Оператора.
   2. У случају да Клијент одабере плаћање поузећем - од дана закључења Уговора о продаји.
 6. ЖАЛБЕ НА ПРОИЗВОДЕ

  1. Основ и обим одговорности Продавца према Клијенту, ако продати Производ има физички или правни недостатак (гаранцију) су наведени у општеобавезујућим одредбама закона, посебно у Грађанском законику (чл. 556-576 Грађанског законика).
  2. Продавац је дужан да Клијенту обезбеди производ без недостатака. Детаљне информације о одговорности Продавца за недостатке Производа и правима Клијента наведени су на сајту Интернет продавнице, у обележивачу рекламација.
  3. Клијент треба да уложи жалбу Оператеру. Жалба се може поднети електронским путем путем контакт форме.
  4. Препоручује се да Клијент у опису рекламације наведе следеће информације: (1) податке и околности у вези са предметом рекламације, посебно врсту и датум квара; (2) тражење методе усклађивања Производа са Уговором о продаји или изјавом о смањењу цене или одустајању од Уговора о продаји; (3) контакт податке подносиоца жалбе и (4) број поруџбине - то ће олакшати и убрзати разматрање рекламације од стране Продавца. Захтеви наведени у претходној реченици су само препоруке и не утичу на ефикасност поднетих притужби другачије него у препорученом опису.
  5. Продавац ће одговорити на рекламацију Клијента одмах, а најкасније у року од 14 календарских дана од дана подношења рекламације. О начину решавања уложеног приговора Продавац ће појединачно обавестити Клијента или ће то учинити преко Оператера. Уколико је Клијент, који је потрошач, захтевао замену ствари или отклањање квара или је дао изјаву о снижењу цене, наводећи износ за који се цена умањује, а Продавац није одговорио на потраживање у року од 14 календарских дана, сматра се да је тужбени захтев признао као основан.
  6. Клијент, који остварује права из гаранције, дужан је да достави неисправан Производ на следећу адресу: 590 Кингстон Роад, Лондон, СВ20 8ДН, Велика Британија. У случају Клијента који је потрошач, трошак обезбеђивања Производа сноси Продавац, у случају Клијента, који није потрошач, трошкове испоруке сноси Клијент.
 7. ПОСЕБНА ГАРАНЦИЈА ЗАДОВОЉСТВА

  1. Продавац даје посебну гаранцију задовољства, која се састоји у томе да у случају да Клијент није задовољан производом, има право да да понуду за раскид Уговора о продаји. У случају да је Уговор о продаји покривао више од једног производа и Клијент је овлашћен да користи Посебну гаранцију задовољство само у односу на одређене Производе обухваћене овим Уговором, када ће понуда за раскид Уговора о продаји бити само делимична и односиће се само на на такве одређене производе.
  2. Клијент наведен у тачки 7.1. имаће право да користи Посебну гаранцију у року од 21 дана од датума наведеног у тачки 5.4 Уредбе.
  3. Клијент наведен у тачки 7.1. имаће право да користи Посебну гаранцију задовољства само једном у односу на сваки од понуђених производа. Посебна гаранција задовољства односи се само на први купопродајни уговор, чији је предмет био дати производ и не покрива сваки наредни купопродајни уговор, чији је предмет такав производ.
  4. Клијент наведен у тачки 7.1. имаће право да користи Посебну гаранцију задовољства само у случају да су испуњени следећи услови:
   1. Клијент је користио Производ најмање једном;
   2. Клијент је користио Производ у складу са приложеним упутствима за употребу, а посебно није прекорачио препоручене дозе Производа,
  5. За коришћење Посебне гаранције задовољства, Клијент наведен у тачки 7.1. требало би:
   1. доставити релевантну изјаву о намери коришћења Посебне гаранције задовољства путем Контакт обрасца,
   2. путем Контакт обрасца доставити следеће податке: број поруџбине, име и презиме, улица и кућни број, град, поштански број, број телефона наведен приликом наручивања, број банковног рачуна, број купљених пакета, укупан износ куповине, датум испоруке, датум поруџбине, тежина пре третмана, тежина након третмана, број калорија унесених дневно, количина течности која се узима дневно, опис употребе производа, примећени ефекти додатка Само подношење свих горе наведених изјава и попуњавање активности ће бити еквивалентне давању понуде за раскид Уговора о продаји.
  6. Оператер ће у року од 30 дана од дана давања изјава и достављања података из тачке 7.5 анализирати послату понуду и податке и обавестити Клијента о прихватању или одбијању.
  7. У случају да Клијент користи Посебну гаранцију задовољства, Продавац ће вратити Клијенту цену овог Производа, али искључујући трошкове испоруке Производа. У случају да Клијент наведен у тачки 7.1. на основу једног купопродајног уговора, купио више од једног производа, онда ће му Продавац вратити само цену једног артикла производа. Повраћај цене ће се десити у року од 14 дана од обавештења Клијента о прихватању понуде Уговора о продаји.
  8. Одредбе ове ставке се не тичу нити мењају одредбе закона или одредбе Правилника о одговорности Продавца за недостатке таквих ствари.
 8. ОДРИЦАЊЕ ПРАВА СПОРАЗУМА

  1. Потрошач, који је склопио уговор на даљину, може да одустане од уговора у року од 14 календарских дана без навођења разлога и без сношења трошкова, осим трошкова наведених у тачки 9.8 Уредбе. За одржавање рока довољно је послати изјаву пре истека. Изјаву о одустајању од уговора доставити Продавцу директно или преко Оператера. Изјава се може поднети на пример:
   1. писмено на адресу Оператера наведену у Правилнику о уводу; или
   2. електронски путем Контакт обрасца.
  2. Узорак обрасца за одустајање од уговора налази се у прилогу број 2 Закона о правима потрошача и додатно је доступан у тачки 11. Правилника и на сајту Интернет продавнице у обележивачу о одустајању од уговора. Потрошач може користити образац, али није обавезан.
  3. Рок за одустајање од уговора почиње:
   1. за уговор, на основу којег Продавац издаје Производ и дужан је да пренесе право својине на исти (нпр. Уговор о продаји) - од тренутка преузимања Производа у власништво од стране потрошача или трећег лица које он назначи, различито од превозника иу случају уговора, који: (1) обухвата многе Производе, који се испоручују одвојено, у серијама или деловима – од тренутка преузимања последњег Производа у посед, серија или део (2) се састоји у редовном обезбеђивању Производа на одређено време – од тренутка преузимања првог Производа у посед.
   2. за остале уговоре - од дана закључења Уговора.
  4. У случају одустајања од уговора закљученог на даљину, сматра се да уговор није закључен.
  5. Продавац је дужан да потрошачу, одмах, а најкасније у року од 14 календарских дана од дана пријема изјаве потрошача о одустајању од уговора, врати сва плаћања која је сам извршио, укључујући и трошкове испоруке Производа (осим додатних трошкови који произилазе из избора испоруке датог потрошача, који се разликују од најјефтинијег начина испоруке који је доступан у Интернет продавници). Продавац враћа уплату коришћењем истог начина плаћања који користи потрошач, осим ако је потрошач изричито пристао на другачији начин враћања, који не повлачи никакве трошкове. Ако Продавац није предложио да сам преузме Производ од потрошача, може сачекати са враћањем уплата примљених од потрошача до тренутка пријема Производа назад или достављања доказа о слању од стране Потрошача, у зависности од чега јавља раније.
  6. Потрошач је дужан да одмах врати Производ Продавцу, најкасније у року од 14 календарских дана од тренутка када је одустао од уговора, или да га преда лицу које је Продавац овластио на пријем, осим ако је Продавац предложио да он би сам примио Производ. Да би се одржао рок, довољно је да производ пошаљете назад пре него што му истекне. Потрошач може вратити Производ на следећу адресу: 590 Кингстон Роад, Лондон, СВ20 8ДН, Уједињено Краљевство.
  7. Потрошач сноси одговорност за смањење вредности Производа, ако је резултат његовог коришћења на начин који превазилази метод неопходан за препознавање природе, карактеристика и функционисања Производа.
  8. Могући трошкови у вези са одустајањем потрошача од уговора, које је потрошач дужан да плати:
   1. Уколико је потрошач одабрао начин испоруке Производа другачији од најјефтинијег, нормалног начина испоруке у Интернет продавници, Продавац није у обавези да потрошачу врати трошкове који он додатно сноси.
   2. Потрошач сноси директне трошкове повраћаја производа.
   3. У случају Производа, који је услуга, чије је извршење - на изричит захтев потрошача - почело пре истека рока за одустајање од уговора, потрошач, који остварује право на одустајање од уговора. Износ за плаћање се обрачунава сразмерно обиму испуњене накнаде, рачунајући уговором уговорену цену или накнаду. Ако је цена или накнада превисока, основа за израчунавање износа је тржишна вредност испуњене накнаде.
  9. Право на одустајање од уговора закљученог на даљину не служи потрошачу у односу на следеће уговоре:
   1. (1) пружање услуга, ако је Продавац услугу пружио у потпуности на основу изричитог пристанка потрошача, а клијент је пре разматрања обавештен да након њеног испуњења од стране Продавца губи право да одустане од уговора; (2) код којих цена или накнада зависи од флуктуација на финансијском тржишту, које Продавац није у могућности да контролише, а до којих може доћи пре истека рока за одустајање од уговора; (3) код којих је предмет разматрања непрефабриковани Производ, произведен на основу спецификације потрошача или који служи његовим или њеним индивидуализованим потребама; (4) код којих је предмет разматрања Производ који је подложан брзом покварењу или са кратким датумом „употребе пре“; (5) код којих је предмет разматрања Производ који се испоручује у затвореном паковању, који се не може вратити након отварања због здравствене заштите или из хигијенских разлога, ако је паковање отворено након пружања; (6) код којих су предмет разматрања Производи, који након испоруке, с обзиром на њихову природу, постају трајно повезани са другим стварима; (7) код којих су предмет разматрања алкохолна пића чија је цена уговорена при закључењу Уговора о продаји, а до чије одредбе може доћи тек по истеку 30 дана, а чија вредност зависи од кретања на тржишту. , над којима Продавац нема контролу; (8) у којем је потрошач изричито захтевао да га Продавац посети ради хитне поправке или одржавања; ако Продавац додатно пружа друге услуге осим горе наведених, које је потрошач захтевао, или ако Продавац обезбеђује друге производе осим резервних делова неопходних за поправке или радове одржавања у вези са додатним услугама или производима; (9) код којих је предмет разматрања звучни или визуелни снимак, или компјутерски софтвер обезбеђен у запечаћеном паковању, ако је пакет отворен након испоруке; (10) обезбеђивање часописа, периодике или часописа, осим уговора о претплати; (11) закључен путем јавног надметања; (12) за пружање услуга у оквиру смештаја у друге сврхе осим становања, превоза ствари, закупа аутомобила, угоститељства хране, услуга везаних за опуштање, забаву, спортске и културне догађаје, ако је уговором одређен датум или период. пружања услуге; (13) за пружање дигиталног садржаја, који није сачуван на материјалном носачу, ако је испуњење накнаде започето уз изричит пристанак потрошача пре истека рока за раскид уговора и након што га је Продавац обавестио о томе. губитак права на одустајање од споразума.
 9. ОДРЕДБЕ О ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

  1. Ова тачка Правилника и одредбе садржане у њој односе се само на Клијенте, који нису потрошачи.
  2. Продавац има право да одустане од Уговора о продаји закљученог са Клијентом, који није потрошач, у року од 14 календарских дана од дана закључења. Изјаву у овом обиму може доставити и Оператор. Одустајање од Уговора о продаји у овом случају може наступити без навођења разлога и не носи потраживања у односу на Продавца.
  3. У случају Клијента, који нису потрошачи, Продавац има право да ограничи доступне начине плаћања и такође захтева плаћање унапред у целости или делимично, независно од начина плаћања који је Клијент изабрао и чињенице склапања уговора. Уговор о продаји.
  4. У тренутку издавања Производа од стране Продавца превознику, Клијент, који није потрошач, стиче погодности и накнаде везане за Производ и опасност од случајног губитка или оштећења Производа. У том случају Продавац не сноси одговорност за губитак или оштећење Производа који је настао од момента пријема на транспорт до издавања Клијенту и за кашњење у транспорту пакета.
  5. У случају да се Производ шаље Клијенту преко превозника, Клијент који није потрошач дужан је да прегледа пошиљку у време и на начин који је предвиђен за пакете ове врсте. Уколико он или она изјави да је током транспорта дошло до оштећења или губитка дела Производа, дужан је да предузме све друге радње неопходне за утврђивање одговорности превозника.
  6. У складу са чл. 558 § 1 Грађанског законика, одговорност Продавца за гаранцију за Производ према Клијенту, који није потрошач, је искључена.
  7. У случају Клијента, који нису потрошачи, Пружалац услуге може да одустане од уговора о пружању Електронске услуге са тренутним дејством слањем релевантне изјаве Клијенту.
  8. Одговорност Пружаоца услуга или Продавца у односу на Клијента, који није потрошач, без обзира на њен правни основ, ограничена је – како у оквиру једног потраживања, тако и за сва потраживања у збиру – до износ плаћене цене и трошкове испоруке на рачун Уговора о продаји, али не више од хиљаду ПЛН. Пружалац услуга/Продавац сноси одговорност у односу на Клијента који није потрошач само за типичне штете предвидиве у тренутку склапања уговора и не сноси одговорност по основу изгубљене добити у односу на Клијента који није потрошача.
  9. Сви спорови који могу настати између Продавца или Пружаоца услуга и Клијента, који није потрошач, предмет су суда, надлежног у округу седишта Продавца/Пружаоца услуга, у случају спора са Продавцем, или Пружалац услуга, у случају спора са Пружаоцем услуга.
 10. КОНАЧНА РЕШЕЊА

  1. Питања у вези са заштитом личних података регулисана су Политиком приватности која је доступна на Интернет страници Оператора назначеном у уводу Уредбе.
  2. Уговори које закључује Интернет продавница закључују се на пољском језику.
  3. Промена правилника:
   1. Оператер задржава право измене и допуна Правилника из важних разлога: промена одредаба закона; промена начина плаћања и испоруке - у обиму у коме те промене утичу на испуњење одредаба овог правилника.
   2. У случају закључивања уговора на основу овог правилника, трајног карактера, пропис је обавезујући за наручиоца, ако су испуњени услови наведени у чл. 384 и 384[1] Грађанског законика, односно Клијент је уредно обавештен о променама и није одустао од уговора у року од 14 календарских дана од дана обавештења. У случају да промена Правилника резултира увођењем нових или повећањем постојећих, Клијент, који је потрошач, има право да одустане од уговора.
   3. У случају склапања, на основу ових Правила, уговора другачије природе од трајних уговора (као што је Уговор о продаји), измене Правилника ни на који начин неће угрозити стечена права Клијента, који су потрошачи пре датума ступања на снагу промена. у Правилнику, а посебно измене Правилника неће утицати на поднете Наруџбе и већ закључене или закључене Уговоре о продаји.
  4. У питањима која нису регулисана овим Правилником примењују се опште обавезујуће одредбе пољског закона, посебно: Грађански законик; закон о пружању услуга електронским путем од 18. јула 2002. (Ј. закона из 2002. тачка 1204 са изменама); за купопродајне уговоре закључене до 24. децембра 2014. године са клијентима који су потрошачи - одредбе закона о заштити одређених права потрошача ио одговорности за штету проузроковану таквим штетним производом од 2. марта 2000. године (Ј. Закона из 2000. бр. 22). тачка 271 са изменама) и закона о посебним условима потрошачке продаје и о промени Грађанског законика од 27. јула 2002. године (Ј. закона из 2002. бр. 141 тачка 1176 са изменама); за купопродајне уговоре закључене до 25. децембра 2014. године са клијентима који су потрошачи - одредбе закона о правима потрошача од 30. маја 2014. године (Ј. Закона 2014. тачка 827 са изменама); и друге релевантне одредбе опште обавезујућих закона.
 11. ПРИЛОЗИ